מצ"ב תמצית של ידיעות מתוך חשיפה רבה לה זכה המותג בתקשורת המקומית.

 

pdf_icon pdf pdf pdf
pr_icon שת"פ
בין טבע ואהבה
pr_icon נקי מסטרואידים pr_icon לא הולך ברגל pr_iconצצים במדפים

 

pdf_icon


pr_icon Skin School 

קמפיין טלוויזיה בישראל

 

video_icon